Tại Lữ đoàn 125, sau khi quán triệt nội dung và nghe báo cáo báo kết quả công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2023 của Vùng 2 Hải quân, đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đối với Lữ đoàn 125. Trong đó, tập trung kiểm tra chất lượng xây dựng các văn kiện, kế hoạch, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá của Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125 trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác đến kiểm tra Lữ đoàn 125.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 125 đã nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện trên 4 mặt công tác, tập trung vào xây dựng văn kiện, giáo án huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời, triển khai cho các cấp ủy Đảng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng hướng dẫn, sát với tình hình và yêu cầu thực tế công tác huấn luyện tại đơn vị. Đến nay, Lữ đoàn 125 cơ bản đã làm xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ra quân huấn luyện và hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu, chương trình huấn luyện năm 2023.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra chuẩn bị huấn luyện trên các tàu của Lữ đoàn 125.

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện và lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Lữ đoàn 125. Lữ đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, sinh động thông qua hệ thống bảng biểu, pano, áp phích chính quy, đồng bộ, thống nhất với các nội dung tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của bộ đội. Đồng thời, chỉ rõ những điểm còn hạn chế để lữ đoàn khẩn trương khắc phục nhằm bước vào mùa huấn luyện mới đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng được mục đích, yêu cầu trên giao.

Tin, ảnh: XUÂN HÓA