Phong trào TĐQT và công tác thi đua-khen thưởng trong 5 năm qua đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT đã bám sát tình hình thực hiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; góp phần tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét trên tất cả lĩnh vực, các mặt công tác góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại đại hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã hướng mạnh phong trào thi đua vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trước hết là chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. 
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Văn Xuân chụp ảnh cùng các điển hình tiên tiến của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng Trần Văn Xuân đề nghị, trong thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT, hướng vào phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển; xây dựng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, động cơ trong sáng.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.