Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòng

Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòngphoto

Cơ quan Tổng cục Chính trị bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Cơ quan Tổng cục Chính trị bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021photo

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hội nghị 6 tháng đầu năm 2021

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hội nghị 6 tháng đầu năm 2021

Quân đoàn 3 khai mạc hội thi kỹ thuật năm 2021

Quân đoàn 3 khai mạc hội thi kỹ thuật năm 2021

Các sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu phải tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu phải tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụphoto

Học viện Hậu cần khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Học viện Hậu cần khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người

Tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người

Đảng bộ Quân đoàn 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”

Đảng bộ Quân đoàn 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chí “5 tốt”