Phát động hiến máu tình nguyện trong toàn quân

Phát động hiến máu tình nguyện trong toàn quân

Luyện tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn

Luyện tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn

Hội nghị Quân chính Bộ Tổng Tham mưu 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị Quân chính Bộ Tổng Tham mưu 6 tháng đầu năm 2021photo

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác hậu cần toàn quân

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác hậu cần toàn quânphoto

Đội tuyển Thanh niên Quân đội chiến thắng vòng thi khu vực Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Đội tuyển Thanh niên Quân đội chiến thắng vòng thi khu vực Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2021