Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021

Ban Thường trực Phong trào thi đua ngành Hậu cần cấp Bộ Quốc phòng họp triển khai nhiệm vụ

Ban Thường trực Phong trào thi đua ngành Hậu cần cấp Bộ Quốc phòng họp triển khai nhiệm vụphoto

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021photo

Chất lượng đào tạo giữ vai trò then chốt trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở

Chất lượng đào tạo giữ vai trò then chốt trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở

Cơ quan Tổng cục Chính trị bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Cơ quan Tổng cục Chính trị bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021photo

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hội nghị 6 tháng đầu năm 2021

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hội nghị 6 tháng đầu năm 2021