6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được các đơn vị trong cụm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Các đơn vị luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc thi đua khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, công khai, kịp thời, đúng người, đúng việc, gắn kết quả phong trào thi đua với khen thưởng, thi đua khen thưởng với các mặt công tác khác.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng...

Tin, ảnh: VĂN LONG