leftcenterrightdel

Đại tá Bùi Đức Hiền phát biểu chỉ đạo Lễ mít tinh. 

Trong những năm qua, lãnh đạo, Nhà máy Z119 làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra vụ việc mất an toàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới đúng tiến độ; bảo đảm đầy đủ việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân đạt 135%/1 người so với lương quân hàm.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ mít tinh.
leftcenterrightdel
 Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan gian trưng bày các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ an toàn, vệ sinh lao động.
leftcenterrightdel
 Các đơn vị thực hành diễn tập chữa cháy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, Đại tá Bùi Đức Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ, nhất là Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Lao động; Chỉ thị của Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong Quân đội”. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mọi đối tượng, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn hoạt động an toàn, vệ sinh lao động với thực hiện các mục tiêu của các phong trào khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ đối với các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn phòng, chống cháy nổ, kịp thời loại bỏ những nguy cơ gây mất an toàn. Thực hiện đúng quy định chế độ khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Sau lễ mít tinh, lực lượng của Nhà máy Z119 và một số kho của Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức thao diễn công tác chữa cháy.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT - DƯƠNG TOÀN