Sau hơn 2 ngày tham gia lớp tập huấn, các đồng chí là trưởng ban, trưởng ngành, cán bộ, nhân viên phụ trách xăng dầu các cơ quan, đơn vị và chủ nhiệm kho xăng dầu trong toàn quân chủng được giới thiệu, hướng dẫn, thống nhất một số nội dung về nghiệp vụ ngành, như: Thực hiện chế độ thống kê thanh quyết toán và quản lý, sử dụng xăng dầu ở đơn vị; công tác khí tài, kho, bể xăng dầu và hướng dẫn triển khai, sử dụng kho xăng dầu dã chiến DC-100; một số vấn đề về công tác mua xăng dầu phân cấp; tạo nguồn bảo đảm nhiên liệu hàng không; quản lý chất lượng xăng dầu trong quá trình tạo nguồn, cấp phát, vận chuyển, bảo quản và sử dụng. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xăng dầu quân chủng, giai đoạn 2015-2021, định hướng một số nhiệm vụ của ngành xăng dầu trong thời gian tới…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan phòng hóa nghiệm của Sư đoàn 371. 
leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan nội dung triển khai kho xăng dầu dã chiến DC-100 tại Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361

Thông qua tập huấn, cán bộ, nhân viên ngành xăng dầu được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời thống nhất các nội dung về công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng xăng dầu, thống kê quyết toán, mua phân cấp xăng dầu; công tác bảo đảm chất lượng xăng dầu; làm cơ sở tham mưu cho chỉ huy các cơ quan, đơn vị sử dụng khai thác hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế thất thoát, lãng phí xăng dầu, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT