Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: QUANG TRƯỜNG 

Diễn ra trong 2,5 ngày, nội dung của hội nghị tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Công tác nắm, rà soát tình hình chính trị nội bộ; một số nội dung về bảo vệ an ninh trong hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; bảo đảm an ninh, an toàn tại đơn vị cơ sở; công tác điều tra, trinh sát…

Thời gian qua, công tác bảo vệ an ninh của Quân chủng Phòng không-Không quân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần quan trọng bảo đảm cho quân chủng luôn trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là thành viên tham gia hội nghị tập huấn, Trung tá Bùi Minh Đức, Trưởng ban Bảo vệ an ninh Sư đoàn 370 cho biết: “Mỗi đơn vị trong quân chủng có đặc thù khác nhau, vì vậy qua hội nghị tập huấn chúng tôi được trao đổi, học tập kinh nghiệm từ đơn vị bạn, chia sẻ những cách làm hiệu quả, từ đó đề xuất, thống nhất các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tập huấn. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu yêu cầu sau hội nghị tập huấn, mỗi thành viên cũng như cơ quan bảo vệ an ninh cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, đối với Quân đội, Quân chủng. Đồng thời nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ của các cơ quan, đơn vị và những vấn đề phức tạp ngoài xã hội có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các thế lực thù địch và các phần tử xấu hoạt động cài cắm, móc nối, phá hoại.

Bên cạnh đó, làm tốt việc xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn đóng quân. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật của đơn vị, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ thông tin. Duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, cơ sở vật chất, trang bị, khí tài và mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: DUY HIỂN