Những năm qua, Lữ đoàn 971 luôn giữ vững sự ổn định, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên; đơn vị có bầu không khí dân chủ. Đặc biệt Lữ đoàn đã đẩy mạnh thi đua, xây dựng nét đẹp văn hóa gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động.

Cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; yêu thương, có trách nhiệm trong xây dựng gia đình. Qua đó đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ”mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các ý kiến tại buổi tọa đàm khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh đòi hỏi mỗi quân nhân phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Trong đó, đơn vị, gia đình, đồng chí, đồng đội là môi trường sống, làm việc vô cùng quan trọng của mỗi quân nhân; có tác động trực tiếp đến suy nghĩ và hành động của chúng ta và là động lực để mỗi quân nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do vậy, quân nhân phải luôn có trách nhiệm với bản thân, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, có như vậy mới đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Cùng với đó sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, các thách thức an ninh phi truyền thống ảnh hưởng không nhỏ đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chính vì vậy “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân” là nội dung hết sức quan trọng; có vai trò quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi quân nhân.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo đơn vị tặng hoa các đại biểu tham dự tọa đàm tại Lữ đoàn 971.

Bám sát chủ đề của buổi tọa đàm, các ý kiến trao đổi tập trung làm rõ nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mỗi quân nhân đối với gia đình, đồng đội, đơn vị. Một số ý kiến đưa ra các dấu hiệu nhận biết những quân nhân sống và làm việc chưa hết trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với những thói hư tật xấu của một số quân nhân trong đơn vị và trách nhiệm của quân nhân đối với những biểu hiện, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.