Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải) tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về công tác kỹ thuật

Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải) tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về công tác kỹ thuật

Lữ đoàn 971 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lữ đoàn 971 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lữ đoàn 971 tổ chức diễn tập thành công

Lữ đoàn 971 tổ chức diễn tập thành công