Hội thi gói bánh chưng, gói giò ở Lữ đoàn 971

Hội thi gói bánh chưng, gói giò ở Lữ đoàn 971

Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần bế mạc Hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023

Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần bế mạc Hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023

Lữ đoàn Vận tải 971 khai mạc hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023

Lữ đoàn Vận tải 971 khai mạc hội thi vũ khí, trang bị kỹ thuật năm 2023

Lữ đoàn 971: Nâng cao kỹ năng công tác dân vận thông qua hội thi

Lữ đoàn 971: Nâng cao kỹ năng công tác dân vận thông qua hội thi

Lữ đoàn 971: Chính thức tổ chức lại Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Lữ đoàn 971: Chính thức tổ chức lại Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần kiểm tra, chúc Tết Tiểu đoàn 682, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần kiểm tra, chúc Tết Tiểu đoàn 682, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải