leftcenterrightdel
 Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, những chia sẻ của đại biểu khách mời đã làm rõ về thực trạng, sự cần thiết, yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; những giải pháp, biện pháp nhằm xây dựng người quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ… 

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Các đại biểu khách mời chia sẻ thực trạng, sự cần thiết, yêu cầu và giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá Hà Chí Dũng khẳng định: Tọa đàm là buổi sinh hoạt ý nghĩa nhằm giúp quân nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quan hệ đồng chí, đồng đội và làm tròn trách nhiệm với hậu phương, gia đình và với chính bản thân quân nhân.

Mỗi quân nhân không ngừng nêu cao ý thức trách nhiệm xây dựng quan hệ gia đình, xây dựng tình cảm, tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau, giữ gìn hạnh phúc gia đình; làm tròn bổn phận của bản thân đối với hậu phương, gia đình. Với đồng đội, xây dựng tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó, quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, giải quyết hài hòa các mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên cấp dưới; thực hiện phê bình và tự phê bình vì sự tiến bộ của đồng chí, đồng đội và sự vững mạnh của tập thể.

Đại tá Hà Chí Dũng lưu ý, trên cơ sở nhận thức rõ được trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, mỗi quân nhân cần thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ vững bản lĩnh, xây dựng ý chí, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giải quyết các mối quan hệ đúng mực với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và gia đình, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VÂN ANH - KHƯƠNG HOAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.