Những năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy các tỉnh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Nổi bật là: Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong LLVT Quân khu và nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững mạnh.

Chỉ đạo làm tốt công tác thông báo tình hình, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, các vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu giúp cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp với những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ công tác biên soạn chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng, an ninh, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 1 cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn, tuyên giáo gắn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn-tuyên giáo.

Thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội và địa phương phát động; xây dựng nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, kịp thời phối hợp đấu tranh với các nội dung thông tin xấu, độc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, báo chí, văn hóa, văn nghệ, đẩy mạnh phong trào thi đua và hành động cách mạng của quần chúng nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội và nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và trận địa tư tưởng trong địa bàn Quân khu.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.