leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu tài liệu tham khảo, giảng dạy chính trị của các đơn vị.

 

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cán bộ giảng dạy chính trị xuất sắc – là những thí sinh vừa tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án, công tác giáo dục chính trị trong toàn quân đã có sự đột phá, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Điểm nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã chủ động củng cố kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, phương pháp soạn giáo án điện tử cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Đã kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện trình chiếu để hỗ trợ nâng cao chất lượng bài giảng. Các thiết chế văn hóa phục vụ cho công tác giảng dạy chính trị cũng được kiện toàn, đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi các cấp được quan tâm, tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy chính trị. Chương trình, nội dung giáo dục có sự đổi mới toàn diện, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, hình thức thể hiện phong phú, sát với các đối tượng ở đơn vị. Việc biên soạn tài liệu giáo dục chính trị được đẩy mạnh ở tất cả các cấp trong toàn quân, với hàng nghìn loại tài liệu mới được biên soạn, đó là các chuyên đề, bài giảng giáo dục chính trị ở tất cả các cấp.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với Báo cáo trung tâm; liên hệ sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, làm rõ thêm nhiều nội dung; tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế, gắn với trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất một số nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới giáo dục chính trị. Nhấn mạnh vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội và lực lượng lượng dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng; nhất là phải nhanh nhạy trong nắm bắt, cập nhật những nội dung mới. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh xây dựng chương trình nội dung giáo dục chính trị phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, để làm tốt điều này thì trước hết cần phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Tích cực đổi mới các hình thức giáo dục chủ yếu; nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục thường xuyên; hướng mạnh vào áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị; chủ động dự báo, kịp thời định hướng tư tưởng của bộ đội; Phát huy vai trò các thiết chế văn hóa tại đơn vị phục vụ cho công tác giáo dục chính trị. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích kinh phí, cơ sở vật chất, bảo đảm theo lộ trình của Đề án. Tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục chính trị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó có những biện pháp lãnh đạo, chấn chỉnh, tạo bước chuyển biến mới trong thực hiện Chỉ thị và Đề án; chú trọng xây dựng điểm, xây dựng điển hình tiên tiến ở các cấp để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.
leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Dịp này, Cục Tuyên huấn đã thông báo kết quả Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023; công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.