Đối tượng tham gia thi là 100% cán bộ trung đội, đại đội, Xưởng Sửa chữa. Riêng nội dung thi hệ thống văn kiện huấn luyện, vật chất huấn luyện, được tổ chức theo đầu mối các đại đội, Xưởng Sửa chữa.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân dự thi làm tốt công tác chuẩn bị, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế hội thi, tích cực nghiên cứu, củng cố các mô hình huấn luyện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn kiện và các nội dung tham gia thi theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Quá trình tổ chức hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành theo đúng kế hoạch, quy chế, thực hiện tốt các nội dung chấm thi, đánh giá khách quan, công minh, chính xác làm cơ sở biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong hội thi.

leftcenterrightdel

Đại đội 33, Tiểu đoàn 679, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần thi thuyết trình mô hình huấn luyện mắc tăng võng và bếp Hoàng Cầm.

Sau hội thi, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 971 yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Ban Giám khảo đã chỉ ra, tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.