Trên cơ sở báo cáo và thực tiễn kiểm tra toàn diện mặt công tác của đơn vị, gồm: Công tác quân sự, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm Hậu cần-tài chính; bảo đảm kỹ thuật.

leftcenterrightdel

Thực hành lắp ghép, chuyên chở phà GSP của Tiểu đoàn Công binh vượt sông 3 (Lữ đoàn 219) phục vụ nội dung kiểm tra của Bộ tư lệnh Quân đoàn 2. 

Đoàn kiểm tra tập trung vào 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn, bình quân đơn vị đạt 8,02 điểm, được đoàn kiểm tra đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021.

Tin, ảnh: LÊ VIỆT THẮNG