Tại phần thi thực hành, thí sinh chuẩn bị một bài trong chương trình giáo dục chính trị mà mình trực tiếp giảng dạy từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2023 (ngoài nội dung trên thí sinh có thể giảng chuyên đề giáo dục chính trị tự xác định); thí sinh thực hành giảng 1 đến 2 nội dung trong bài giảng đã chuẩn bị theo chỉ định của Ban Giám khảo.

leftcenterrightdel
Thí sinh tham gia thi thực hành giảng dạy chính trị 

Phần thi kiến thức: Là những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII...; các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị từ năm 2019 đến nay, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; nội dung quy chế công tác giáo dục chính trị, quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận; Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên”. Các tình huống công tác tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác quản lý kỷ luật, một số hiểu biết về xã hội, pháp luật, kỷ luật, chế độ chính sách đối với quân nhân...

Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Hội thi giúp Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ