leftcenterrightdel

Đại tá Ngô Văn Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Lữ đoàn đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Luật Sĩ quan năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 139 đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan yên tâm công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan trong đơn vị, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - hiện đại”, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 139 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM