Đồng chí Trung tướng PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên chủ nhiệm khoa; Trung tướng PGS, TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Minh, nguyên Giám đốc học viện, nguyên phó chủ nhiệm khoa; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị; lãnh đạo, đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, các tổng cục, quân, binh chủng và cơ quan trong và ngoài Quân đội, cùng lãnh đạo, giảng viên, học viên Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
Trung tướng PGS, TS Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại buổi lễ. 

Trong diễn văn tại buổi lễ, Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Thủy, Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học vắn tắt lại lịch sự phát triển của khoa qua các thời kỳ. Là một trong 3 khoa lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đã thực hiện tốt các khâu đột phá nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; góp phần lan tỏa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Chính trị đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng cho Khoa Xã hội chủ nghĩa khoa học.

Ngày 7-10-1957, hội nghị chi bộ đầu tiên của 3 Khoa Lý luận, Học viện Chính trị quân sự đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện, triển khai thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy lý luận Mác - Lênin, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị của Quân đội ta trong giai đoạn mới. Và đó cũng là ngày truyền thống vẻ vang của Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học.

leftcenterrightdel

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng PGS, TS Nguyễn Văn Bạo trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học.

65 năm qua, Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đã tham gia đào tạo hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy cấp trung sư đoàn, hàng nghìn giảng viên và thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành cho các học viện, nhà trường quân đội, bồi dưỡng tri thức lý luận cho hàng nghìn cán bộ trong và ngoài quân đội. Tham gia đào tạo hàng trăm cán bộ cho quân đội nước bạn Lào và Campuchia.

Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đang đảm nhiệm giảng dạy 8 môn học cho các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học và 5 môn học cho đối tượng đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Đây là nhiệm vụ mới được giao từ năm 2018 cho đến nay là chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ này.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, bút pháp luận chiến sắc sảo, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đã tham gia hiệu quả trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hàng trăm bài báo khoa học cùng nhiều bài viết về đấu tranh tư tưởng, lý luận đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã vạch trần mâm mưu thủ đoạn xuyên tạc phủ nhận giá trị lý luận Mác-xít, làm sâu sắc hơn bản chất khoa học và cách mạng của lý luận Mác-xít; đồng thời giúp người học có căn cứ nhận thức khoa học để luôn cảnh giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS,TS Lê Xuân Thủy đọc diễn văn tại buổi lễ. 

Truyền thống “Đoàn kết, kiên định, đổi mới và phát triển” 65 năm qua sẽ luôn là mạch nguồn tiếp nối để các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục - đào tạo góp phần lan tỏa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng PGS, TS Nguyễn Văn Bạo một lần nữa đánh giá cao kết quả đạt được của Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đã đạt được và mong rằng trong thời gian tới khoa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, tập trung đẩy mạnh các công trình khoa học chuyên sâu; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong khoa và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng để khoa ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi lễ. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN