Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” gắn với “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Kho 711 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại hội đã tổng kết, đánh giá phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho 711 và cấp ủy, chỉ huy các phân kho đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác công đoàn. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; ban hành và triển khai thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo công tác quần chúng và cụ thể hóa bằng các kế hoạch cụ thể. Qua đó, hoạt động của công đoàn cơ sở Kho 711 đã đạt được hiệu quả thiết thực, có nhiều mặt nổi bật.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội.  

Công đoàn cơ sở Kho 711 đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động phối hợp với chỉ huy đơn vị, tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức, trách nhiệm cao trong công tác, cơ bản có kiến thức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hoạt động công đoàn đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận tải hàng hóa quân sự cho các lực lượng, nhiệm vụ của Quân chủng khu vực phía Nam.

leftcenterrightdel

 Bầu Ban chấp hành Công đoàn Kho 711, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Nhiệm kỳ tới, đại hội xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tình hình, nhiệm vụ Quân chủng Hải quân, Cục Hậu cần và của đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, giải quyết chính sách cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trọng tâm, đột phá mà Đại hội Đảng bộ Kho 711, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Tin, ảnh: ANH SƠN