Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo gồm các đồng chí: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân. Tham dự hội thảo có có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quân chủng Hải Quân qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, anh hùng LLVT, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội...

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: Vào những ngày này cách đây 50 năm về trước (27-6-1973), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân miền Bắc đã giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển, góp phần tạo bước ngoặt quyết định và thời cơ chiến lược để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục nỗ lực đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Trong thắng lợi chung đó, Bộ đội Hải quân đã cùng quân và dân miền Bắc lập nên chiến công hiển hách, 2 lần đánh bại thủ đoạn chiến tranh phong tỏa miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường, một loại hình chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương chiến lược, giữ vững cửa ngõ giao thương với bạn bè quốc tế và các “mạch máu” giao thông vận tải, không ngừng chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

50 năm đã trôi qua, nhưng chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc của quân và dân ta vẫn còn vang vọng mãi. Cuộc Hội thảo Khoa học lần này là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm chiến thắng đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc, là dịp để tri ân, tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu chống phong tỏa...Qua hội thảo, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung khẳng định tầm nhìn chiến lược, đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Bắc nói chung, Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng chuẩn bị lực lượng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại đánh thắng chiến tranh phá hoại và phong tỏa sông, biển miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Các tham luận tại hội thảo đã tái hiện sinh động diễn biến cuộc chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của các lực lượng tham gia chống phong tỏa, khẳng định chiến công và những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc của quân và dân miền Bắc, nòng cốt là Hải quân nhân dân Việt Nam trong 2 lần chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường. Hội thảo làm nổi bật tinh thần chịu đựng gian khổ, trí thông minh, sáng tạo của quân và dân ta trong quá trình tiến hành chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc, nhất là trên các phương diện tổ chức quan sát, đánh dấu, mò tìm, tháo gỡ; nghiên cứu, chế tạo các thiết bị rà phá bom, mìn và tìm cách đánh bại các thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ.

leftcenterrightdel
Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, phát biểu tham luận. Ảnh: KIM NGỌC 

Đặc biệt hội thảo cũng tập trung phân tích, luận giải, làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cũng như trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, tham luận tại hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Bế mạc hội thảo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định, hội thảo khoa học này là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị của chiến công. Tiếp tục tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của quân và dân miền Bắc đã lập lên chiến công vang dội; tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (1967 - 1973). Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc ý chí tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin chiến thắng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Đại biểu thế hệ trẻ Quân chủng Hải quân tham dự hội thảo. Ảnh: KIM NGỌC 

Thông qua Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân miền Bắc đánh bại âm mưu thủ đoạn phong tỏa thủy lôi và bom từ trường của Đế quốc Mỹ; khẳng định chiến công, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi; rút ra những bài học quý báu về chỉ đạo chiến lược; công tác tổ chức chuẩn bị và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; vận dụng vào xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

DUY ĐÔNG