Thời gian qua, công tác chuyển đổi số được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, Bộ Quốc phòng xác định, công tác tập huấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số là nội dung đột phá cần tập trung thực hiện trong năm nay.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo khai mạc tập huấn.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc tập huấn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số gắn với an toàn thông tin cho lực lượng công nghệ thông tin các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn quân.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Ban tổ chức, tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để lớp tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả. Các đồng chí tham gia lớp tập huấn tập trung lĩnh hội kiến thức, kỹ năng làm cơ sở để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình, từng bước xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị toàn quân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh khai mạc tập huấn.

Nội dung tập huấn lần này tập trung nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Hướng dẫn triển khai khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản 2.0; hướng dẫn các thành phần cơ bản và tiêu chuẩn, định mức xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn một số mô hình kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng kết nối an toàn và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID; hướng dẫn xây dựng khung mã định danh điện tử cho các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; giới thiệu, hướng dẫn thực hiện Khung mã định danh điện tử trang bị nhóm 2; một số nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm an toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng...

Tin, ảnh: THU THẢO 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.