Thượng tướng, PGS,TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS,TS, Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tham dự Hội thảo có hơn 450 đại biểu, là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn, biên tập gần 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lực lượng Công an nhân dân. Hội thảo đã phân tích, làm rõ ba nội dung chính: Cơ sở lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian vừa qua; phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Kết quả Hội thảo góp phần tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an hoạch định phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, cung cấp nguồn tài liệu học tập phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, lan tỏa nội dung giá trị của Hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, Ban tổ chức Hội thảo còn tổ chức trưng bày một số ấn phẩm, tài liệu có liên quan đến chủ đề Hội thảo đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG