Dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; cùng các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý…

Di sản tinh thần vô giá

Tại hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm đọc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi hội thảo (toàn văn bức thư đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay).

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ (CB, CS)… Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác viết: “...Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo…”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mệnh là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi CB, CS công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì dân, vì nước.

Trong 70 năm qua, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND được sự cổ vũ, động viên, giám sát, giúp đỡ hết sức nhiệt tình của nhân dân. Nhân dân càng hiểu hơn và tin yêu lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân thực hiện đúng như lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Làm công an phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào dân thì công an mới làm tốt nhiệm vụ của mình”. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên chỉ đạo sát sao, được các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ có nhiều hình thức cổ vũ, động viên và theo dõi giám sát việc thực hiện của CB, CS CAND. Nhiều ban, ngành, đoàn thể đã mở rộng sự liên kết, phối hợp với công an trong công tác bảo vệ ANTT, đem lại hiệu quả thiết thực. Những thành tích, kết quả của việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND 70 năm qua càng minh chứng lời dạy của Người đã đi vào tiềm thức, thôi thúc hành động của mỗi CB, CS công an, đến nay còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong từng giai đoạn cách mạng, sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho hành động của CB, CS CAND; trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng CAND.

Khẳng định giá trị lịch sử và thời đại

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của sáu điều Bác Hồ dạy CAND; những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CB, CS CAND hiện nay; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng CAND theo những điều Bác dạy... Trong tham luận của mình, GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích một cách sâu sắc việc xây dựng phong cách người công an cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo lời dạy của Bác Hồ. GS, TS Vũ Minh Giang, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội lại tập trung làm sáng tỏ vấn đề: Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Trung tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu lên những kinh nghiệm ở đơn vị về việc vận dụng sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người CB, CS Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề cập về kinh nghiệm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “CAND học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” tại tỉnh Bắc Giang…

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, ghi nhận, đánh giá cao các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn, các đại biểu đã tham dự và trình bày tham luận. Thượng tướng Tô Lâm cho rằng: Những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại hội thảo góp phần làm sáng tỏ hơn và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các quy định của Hiến pháp, pháp luật, xuất phát từ thực tiễn công tác, chiến đấu và công tác công an; bám sát chủ đề, hội thảo đã đạt được những yêu cầu thiết thực. Quan trọng nhất là hội thảo đã khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG