leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, tháng 5-2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách; hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai đồng bộ, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng; chủ động tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ...

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tại Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5-2023. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tháng 5, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2023.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Trọng tâm là hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; tổ chức nghiên cứu, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII cho các đối tượng theo kế hoạch; chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề mới liên quan đến Quân đội. Cùng với làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, khẩn trương triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đề xuất các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao khen thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý việc hoàn thành báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội từ năm 2011 đến nay; tham mưu ban hành Quy định của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng, kỷ luật Quân đội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển khai thực hiện quyết nghị của Quân ủy Trung ương về Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội; trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhân sự quý II năm 2023... Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng 6 tập thể và 33 cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị; công bố quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cho 22 đồng chí thuộc Tổng cục Chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH