leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện và đạt được những kết quả thiết thực; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tích cực, đúng lộ trình, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác GDCT cả về nội dung, hình thức, chất lượng GDCT và đội ngũ cán bộ GDCT; trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, tuyệt đại đa số hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nội bộ cơ quan, đơn vị trong TCCT QĐND Việt Nam ổn định, đoàn kết, góp phần xây dựng Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục chính trị của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong TCCT QĐND Việt Nam, phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Đại tá Trần Ngọc Anh nhấn mạnh: Hội nghị thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án của Đảng ủy Cơ quan TCCT. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu thống nhất, các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan TCCT QĐND Việt Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong tiến hành công tác GDCT; không ngừng nâng cao chất lượng, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp GDCT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và phát huy sức mạnh của các lực lượng, các tổ chức trong tiến hành công tác GDCT; kết hợp chặt chẽ công tác GDCT với các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chăm lo bảo đảm, quản lý và phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị máy móc và các thiết chế văn hóa phục vụ công tác GDCT.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân được Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Tin, ảnh: DUY THÀNH