leftcenterrightdel
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc, trao đổi với cán bộ Sư đoàn. 

Những năm qua, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật, Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong huấn luyện, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật... Sư đoàn đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tặng quà, tài liệu cho cán bộ Sư đoàn. 

Sư đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị kết nghĩa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Sư đoàn 5. 

Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Sư đoàn 5 trong những năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả, mô hình, cách làm sáng tạo của Sư đoàn 5 là những vấn có tính khoa học lý luận – thực tiễn cao để Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, vận dụng những vấn đề mới đặt ra trong xây dựng sư đoàn chủ lực cơ động vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: LÊ THUẬN - DUY NGUYỄN