Cùng dự có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của trên, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Học viện Quốc phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tiêu biểu như: Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 sát yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các đề tài “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng giải pháp trong thời kỳ mới”, “Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng cho đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược trong thời kỳ mới”; chủ động nghiên cứu sâu các sự kiện lớn trên thế giới. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng học viện VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, chú trọng công tác xây dựng học viện vững mạnh, tiêu biểu về chính trị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Năm 2022, Đảng ủy Học viện Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của trên, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Học viện Quốc phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tiêu biểu như: Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 sát yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các đề tài “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng giải pháp trong thời kỳ mới”, “Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng cho đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược trong thời kỳ mới”; chủ động nghiên cứu sâu các sự kiện lớn trên thế giới. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng học viện VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, chú trọng công tác xây dựng học viện vững mạnh, tiêu biểu về chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Võ Minh Lương chúc mừng những thành tích Học viện Quốc phòng đạt được trong năm qua. Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá: Năm 2022, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; chủ động và có nhiều cố gắng xây dựng, quản lý, điều hành kế hoạch hợp lý; điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo toàn diện, thiết thực. Đảng ủy học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên.

leftcenterrightdel
Hội nghị nghe báo cáo do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng trình bày.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu học viện tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vào giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện. Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác. Vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của học viện phải luôn kiên định vững vàng, nêu cao trách nhiệm chính trị, không ngừng chủ động nghiên cứu, biên tập, bổ sung tài liệu giảng dạy, góp phần làm sâu sắc quan điểm của Đảng về chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, và về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh. Đảng ủy học viện cần tập trung bồi dưỡng để mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên của học viện luôn tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục đào tạo, yêu mến, gắn bó, xây dựng cơ quan, đơn vị và đi đầu trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy Học viện Quốc phòng thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, đảm bảo kết quả huấn luyện - đào tạo thực chất, có chiều sâu, nhất là trong diễn tập, luyện tập vận hành cơ chế, thi tốt nghiệp ra trường và nâng cao kiến thức toàn diện cho học viên. Tổ chức hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của học viện, của quân đội và đất nước trên trường quốc tế; xứng đáng là trung tâm hàng đầu về giáo dục - đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược, nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng.

Tin, ảnh: THANH HÀ - ĐỨC TÍNH