Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.

 

leftcenterrightdel
 

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Khóa học sẽ giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QPAN; nhận định, đánh giá tình hình, giải quyết tốt các vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Các học viên khóa học sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về chiến lược quốc phòng của các nước liên quan đến QPAN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QPAN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân...

Ngoài ra, các học viên sẽ nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; nghiên cứu thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác QPAN kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Tin, ảnh: TUẤN NAM