Na Uy ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận thêm 8 căn cứ quân sự

Na Uy ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận thêm 8 căn cứ quân sự

Nhật Bản thắt chặt việc sử dụng đất gần các căn cứ quân sự Mỹ

Nhật Bản thắt chặt việc sử dụng đất gần các căn cứ quân sự Mỹ

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông liên tiếp bị tấn công

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông liên tiếp bị tấn công

Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự mới ở Philippines

Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự mới ở Philippines