leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Học viện Hải quân trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. 

 

leftcenterrightdel
Trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Năm 2022 các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện Hải quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên; làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện về các nội dung công tác tham mưu, văn phòng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo đảm hậu cần, đời sống của bộ đội được giữ vững và nâng cao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác được triển khai quyết liệt và hiệu quả, đơn vị an toàn; cảnh quan môi trường được quan tâm, đầu tư, củng cố ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành hậu cần được duy trì có nền nếp và đạt hiệu quả cao..

Hội nghị xác định năm 2023, toàn học viện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tham mưu, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, đời sống của bộ đội; phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC SƠN