Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị và PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì tọa đàm.

Tại tọa đàm, các ý kiến tham luận đã làm rõ đặc điểm, tình hình, những yếu tố tác động; quá trình Đảng bộ Học viện Chính trị lãnh đạo nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới. Những kết quả đạt được trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hợp tác quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của Học viện. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Học viện Chính trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm tại Học viện Chính trị. 

Phát biểu tại tọa đàm, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh: Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Học viện Chính trị thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. Qua gần 40 năm đổi mới, Học viện Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng về nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tọa đàm trao đổi về nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới ở Học viện Chính trị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm cơ sở để Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện hoạch định chủ trương, tổ chức thực hiện; tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Học viện Chính trị với Viện Lịch sử Đảng trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo; góp phần thực hiện thành công khâu đột phá tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học của Đảng ủy Học viện.

Tin, ảnh: THÙY LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.