leftcenterrightdel

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng dự thảo Kế hoạch gồm 6 nhóm hoạt động với 29 nội dung. Trong đó tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, giáo dục; thi đua, khen thưởng; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hội thảo, diễn đàn, tọa đàm; hoạt động chính sách, dân vận; tổ chức gặp mặt và lễ kỷ niệm.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng dự thảo Kế hoạch.  

Các hoạt động nhằm tập trung tuyên truyền để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đội ngũ cán bộ chính trị trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa quá trình triển khai thực hiện các nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh đánh giá cao sự chủ động, cũng như tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phát biểu tại hội nghị; đồng thời yêu cầu Cục Chính trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch đảm bảo khoa học, chặt chẽ, mang tính khả thi. Các hoạt động phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: KIM ANH