leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, đề tài là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa cấp thiết hiện nay. Đề cương chi tiết đã được khái quát, bước đầu xây dựng thành những luận điểm theo hướng phân tích các luận cứ khoa học; đồng thời đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm về công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam; dự báo được các yếu tố tác động; đề xuất yêu cầu và giải pháp công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung, bảo đảm chặt chẽ, khoa học hơn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, có hàm lượng khoa học cao. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài và cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề cương chi tiết, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH