Dự hội nghị có đại biểu, thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, quân đoàn, binh chủng, nhà trường, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì hội nghị. 

Quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của TCCT và Trung ương Đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thanh niên Quân đội đã tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027), với đầy đủ các khâu, các bước theo quy trình khoa học, bài bản, chặt chẽ, phát huy cao nhất trí tuệ của cá nhân và tập thể các cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của thanh niên quân đội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thanh niên và công tác thanh niên.

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trình bày báo cáo tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Đại biểu thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đóng góp ý kiến.
leftcenterrightdel
Đại biểu thủ trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị tham gia ý kiến. 
leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Chính trị, Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị. 

Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khẩu hiệu hành động, khâu đột phá bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; tập trung nêu những giải pháp mới, đột phá, cần định hướng cho tổ chức đoàn triển khai, có tính hành động cụ thể, trọng tâm, trọng điểm và khả thi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, cụ thể vào kết cấu, bố cục, nội dung của dự thảo báo cáo.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu kết luận hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tại hội nghị. 

Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương Ban Thanh niên Quân đội đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo cũng như chuẩn bị chu đáo các tài liệu tại hội nghị. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT biểu dương các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu sâu kỹ, có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng cao góp phần xây dựng dự thảo báo cáo; đồng thời giao Ban Thanh niên Quân đội tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn chỉnh, tham mưu nâng cao hơn nữa chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tin, ảnh: KHÁNH MINH