Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, trong thời gian qua, Cơ quan Thường trực đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới (Nghị quyết số 86) ở các cấp; phối hợp với các cơ quan tổ chức khảo sát tại 13 đơn vị, nhà trường; nghiên cứu báo cáo tổng kết của các đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86 và nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục và đào tạo (thay thế Nghị quyết số 86); xin ý kiến của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về các dự thảo và hồ sơ, tài liệu trình Thường vụ Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Ngô Minh Tiến chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số điểm, mục trong dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết và thống nhất tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo các nội dung giải trình Thường vụ Quân ủy Trung ương liên quan đến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86, dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các hồ sơ liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Ngô Minh Tiến biểu dương sự tích cực của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo báo cáo, tiếp thu các ý kiến đóng góp; đồng thời yêu cầu, thời gian tiếp theo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cần tiếp tục tiếp thu ý kiến của thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị; hoàn chỉnh tờ trình của Ban chỉ đạo và dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 86 của Quân ủy Trung ương; dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục và đào tạo; dự thảo kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện nghị quyết và các văn bản liên quan; báo cáo Ban chỉ đạo để trình Thường vụ Quân ủy Trung ương trước ngày 10-10.

Tin, ảnh: MINH ANH