leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đánh giá, ngay sau khi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị 124 và Đề án, theo hướng dẫn quán triệt, triển khai của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc trung tâm và lãnh đạo chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, nghiên cứu sâu sắc, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt và triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đóng quân trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam; chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều đặc thù khác nhau; quân số thường xuyên phân tán trong triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học. Do đó, việc tập trung quân số tổ chức giáo dục chính trị gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của trung tâm một mặt tìm cách khắc phục khó khăn, mặt khác tích cực và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị phù hợp với đặc điểm, tình hình của trung tâm, hướng tới tính thực chất và hiệu quả, đi sâu giáo dục truyền thống và giáo dục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hệ thống thiết chế văn hóa của trung tâm được quan tâm đầu tư xây dựng công phu. Đặc biệt, nhà truyền thống của trung tâm không chỉ phục vụ hiệu quả công tác giáo dục chính trị mà còn là địa điểm đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cấp, các ngành trong nước, các đoàn cấp cao của Liên bang Nga và một số nước đến thăm. 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án, công tác giáo dục chính trị đã góp phần quan trọng bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, trung tâm vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG THẢO