Đồng chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Huy Giang, Trưởng ban TĐKT Trung ương. Đại diện Báo Quân đội nhân dân dự tọa đàm có Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. 

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cho biết: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 507/CT-QUTW ngày 28-7-2014 "Về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT trong QĐND Việt Nam", Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ, KT trong Quân đội. Việc đổi mới này được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ ở các khâu, các bước, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác.

Thông qua đó đã tạo sự tiến bộ mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đặc biệt là trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất", huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi, chia sẻ những nội dung thiết thực, giải pháp hiệu quả để TĐ, KT thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung vào đề xuất các giải pháp và kiến nghị ban hành chỉ thị, chủ trương mới của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác TĐ, KT trong giai đoạn hiện nay, với giải pháp tập trung vào: Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò nêu gương trong tổ chức các phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐ, KT; văn hóa trong thực hiện TĐ, KT; kiểm soát quyền lực trong công tác TĐ, KT; đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; ứng dụng công nghệ thông tin để đưa công tác TĐ, KT ngày càng “gần dân” hơn nữa thông qua việc tổ chức học tập về TĐ, KT trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp và trung cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác TĐ, KT, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; làm tốt công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐ, KT, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐ, KT.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến… 

Tin, ảnh: THIÊN HUY

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.