Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó chính ủy Quân đoàn 3, thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã báo cáo với đoàn công tác một số nội dung, kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị.

leftcenterrightdel
Cán bộ Quân đoàn 3 đón Trung tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động thi đua khen thưởng, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đơn vị đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa bằng việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thực hiện tốt các chủ trương giải pháp lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai toàn diện, kết quả cao. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo đơn vị. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ngoài ra, đơn vị đã bám sát nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Quân đoàn 3 thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và công tác hậu phương quân đội...

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm TCCT kiểm tra tại Sư đoàn 320.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm TCCT kết luận kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành kiểm tra thực tế ở Sư đoàn 10, Lữ đoàn 40 và Cục Chính trị, Quân đoàn 3, ý kiến các đồng chí trong đoàn kiểm tra, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai và đạt được trong thời gian qua. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm các hoạt động CTĐ, CTCT, tích cực chủ động khắc phục mọi khó khăn, thích ứng tốt với hoàn cảnh thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; quan tâm sâu sắc hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị VMTD, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống. 

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI