Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 và Cục Chính trị, Quân đoàn 2, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác Đảng, công tác chính trị của quân đoàn. Theo đó, 6 tháng đầu năm, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong toàn quân đoàn đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng và triển khai chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

 

leftcenterrightdel
 Các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị kiểm tra hồ sơ công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân đoàn 2.

 

leftcenterrightdel
 Các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 báo cáo tình hình công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm của đơn vị.

 

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Quân đoàn 2 tham quan Nhà truyền thống của Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

Đáng chú ý, đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận trước những vấn đề phức tạp. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức và cán bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ động phát hiện kiểm tra phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu, thời gian tới, đơn vị cần phải thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Về các đề nghị của đơn vị, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị và phúc đáp đơn vị theo quy định.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN