Những năm qua, đại đa số chính trị viên đại đội, tiểu đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam có phong cách lãnh đạo phù hợp, vận dụng sáng tạo phương pháp, cách thức tổ chức, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; có thái độ, hành vi ứng xử hài hòa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giải quyết thấu đáo các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chính trị viên tư duy lãnh đạo thiếu sáng tạo, chưa nhạy bén, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị của đại đội, tiểu đoàn; phương pháp, tác phong làm việc trong từng điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm cụ thể còn chưa phù hợp; tính nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và ý thức trách nhiệm chưa cao; phương pháp vận động, thuyết phục, nêu gương, nói đi đôi với làm còn hạn chế; giải quyết mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống chưa linh hoạt. Thực tế đó trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của chính trị viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị hiện nay.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS Lương Thanh Hân, Phó giám đốc Học viện Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì thực hiện đề tài. Quá trình tổ chức thực hiện nghiên cứu đề tài, Ban Chủ nhiệm đề tài đã huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; các tướng lĩnh, các nhà khoa học có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở các cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng đề tài.

Tại buổi họp nghiệm thu, các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá, đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề hết sức cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh đòi hỏi đội ngũ chính trị viên phải thường xuyên rèn luyện về bản lĩnh, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel

Các đại biểu chụp ảnh chúc mừng đề tài đạt xuất sắc. 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài đạt xuất sắc. Đồng thời, thống nhất khẳng định đây là công trình khoa học có nội dung nghiên cứu toàn diện, phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, tính thực tiễn sâu sắc. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian, góp phần cung cấp những luận cứ, luận chứng khoa học về đổi mới phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HÀ TIẾN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.