Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; các thành viên trong Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đánh giá, nghiệm thu, các ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng và đại biểu thống nhất đánh giá: Đề tài được triển khai nghiên cứu chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian. Quá trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia nghiên cứu nâng cao chất lượng đề tài.

Trên cơ sở hệ thống lý luận, đề tài đã phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm vận dụng tư tưởng trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, dự báo những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện và có tính khả thi, có cơ sở khoa học vững chắc.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề tài.
leftcenterrightdel
 Các thành viên Hội đồng khoa học tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại buổi đánh giá, nghiệm thu, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhấn mạnh: Đây là công trình khoa học độc lập, có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp luận cứ khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trực tiếp là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vận dụng có hiệu quả tư tưởng trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những vấn đề cần nghiên cứu hoàn chỉnh, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các thành viên hội đồng; trong đó chú ý luận giải sâu sắc hơn tính cấp thiết và những đóng góp mới của đề tài. Phân tích rõ hơn nội hàm một số quan niệm công cụ và quan niệm trung tâm; chỉnh sửa hoàn thiện nội dung, phương thức và những vấn đề có tính nguyên tắc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Hoàn thiện các giải pháp, chú trọng phân tích và luận giải sâu sắc hơn các giải pháp trọng tâm, đột phá, bảo đảm tính thuyết phục và khả thi trong ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn. Khái quát gọn, rõ những đề xuất nội dung kiến nghị, tăng tính hiệu quả, thiết thực đối với kết quả nghiên cứu của đề tài…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.