Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông báo những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, công tác cán bộ… và nhiều nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên trình bày nội dung trọng tâm tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.
leftcenterrightdel
Đội ngũ cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị này, Đảng ủy Quân sự, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh mong muốn thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt lực lượng vũ trang thành phố. Qua đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, trước mắt là thời gian còn lại của năm 2024. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tin, ảnh: LÊ HUY

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.