leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai giảng.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày với sự tham gia của 100 học viên là cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Nội dung học tập, nghiên cứu chủ yếu về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, lý luận chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước… Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác quần chúng và các chuyên đề khác có liên quan.

leftcenterrightdel
Các đại biểu, học viên tham dự lễ khai giảng. 

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đảng viên mới, giúp các đảng viên mới luôn tiên phong, gương mẫu trong cuộc sống và công việc.

Đại tá Nguyễn Công Anh yêu cầu các học viên cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong học tập, tiếp thu tốt các kiến thức, bài học trong chương trình bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh, rèn luyện đạo đức, lối sống cho bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp.

Tin, ảnh: NGUYÊN PHÚ

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.