Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong đảng bộ, LLVT tỉnh được tăng cường. Hoàn thành 26/30 chỉ tiêu năm 2023.

Về phương hướng năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng xác định tập trung thực hiện 2 khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong xây dựng chính quy, rèn luyện chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, các mô hình của quân khu và Bộ CHQS tỉnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Nghị quyết cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 đó là: Kết quả huấn luyện, giáo dục chính trị kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý không quá 0,2% quân số. Quân số khỏe đạt 99% trở lên. Có 3-4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp quân khu...

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.