Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; Đại tá Trần Văn Khương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. 

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở.

Trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo tốt công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác bảo đảm hậu, kỹ thuật cần cho các nhiệm vụ được thực hiện tốt.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả công tác dân vận, chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống thiên tai; làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì nền nếp, chế độ học tập, công tác trong đảng. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành hiệu quả, nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cũng như phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Du Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm qua.

Đồng chí đề nghị năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung lãnh đạo quán triệt các nghị quyết chỉ thị của trên; nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng khác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ, không để bị động bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tiếp tục lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG