Đây là hoạt động nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng, nhất là đối với chiến sĩ nhập ngũ năm 2023. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 994 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân về sự cần thiết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ, cơ quan.

Tại đơn vị, trong sinh hoạt Đảng đã luôn chủ động quán triệt gợi ý cho mọi cán bộ, đảng viên được tham gia đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết, các cơ quan tham mưu tiếp thu bổ sung, điều chỉnh kịp thời. Những công việc, nhiệm vụ khó Đảng ủy, Ban chỉ huy trực tiếp hướng dẫn và tạo điều kiện để triển khai thực hiện. Hàng tháng, sau khi sinh hoạt ngày Đảng, Đảng bộ tiến hành sinh hoạt đối thoại dân chủ. Mọi đảng viên được phát huy dân chủ tham gia đóng góp ý kiến hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trung đoàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 994 cũng thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân thường trực trong quá trình học tập, công tác, huấn luyện. Thông qua đó, quy chế dân chủ trong đơn vị ngày càng được mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao, môi trường dân chủ công khai, lành mạnh, làm cơ sở để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy và kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong đơn vị và khi quan hệ, công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ. 
leftcenterrightdel

 Các  đại biểu tham dự đối thoại dân chủ.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ tại buổi đối thoại đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, cùng các ý kiến về lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật của đơn vị… Bên cạnh đó, các chiến sĩ mới đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng đến thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng các vấn đề về tiêu chuẩn, chế độ phép của hạ sĩ quan, chiến sĩ, nguyện vọng được đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chế độ tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Binh nhì Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 994 đã bày tỏ có ý kiến về mong muốn được phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được học tập, đào tạo và phục vụ lâu dài trong quân đội. Binh nhì Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang mong muốn các cấp quan tâm tạo điều kiện để bản thân và các đồng đội phấn đấu nhiều hơn nữa, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới với kết quả cao.

leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ tham gia phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi đối thoại, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và các phòng: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đã giải đáp kịp thời trong vấn đề thuộc thẩm quyền. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Trung đoàn 994 tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng dân chủ trên các lĩnh vực quân sự, chuyên môn, chính trị, kinh tế, đời sống. Thông qua đó, tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, vui tươi cho bộ đội trong đơn vị, xây dựng nền tảng để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HUY NGUYỄN