Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh An Giang.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang đã phát huy tốt vai trò phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra; đạt được nhiều kết quả toàn diện, mang tính vững chắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Ông Lê Hồng Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Nổi bật là, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, 100% các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,11% so với dân số, chất lượng đảng viên đạt 23,38%; 100 trụ sở cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn được xây dựng cơ bản…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Phương hướng, mục tiêu mà Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang đề ra trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; chỉ thị, nghị quyết, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh phát triển ổn định, bền vững gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn; xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đúng theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao khả năng phòng thủ của tỉnh...

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG