leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy Bình Thuận lãnh đạo và tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật, lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo nâng cao huấn luyện, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc. Trong năm, đơn vị kiểm tra huấn luyện, diễn tập có 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật. Các đơn vị phối hợp các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội, ngày lễ, tết trên địa bàn; hoàn thành và vượt chỉ tiêu về đào tạo cán bộ ban CHQS cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở; cử đảng viên nhập ngũ, phát triển đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022. Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2023. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn biển, đảo; duy trì nghiêm kỷ luật; nâng cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023…

Tin, ảnh: TRỌNG NHÂN