leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực khai thác các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác thế mạnh tại chỗ để cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân đoàn 2 trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân đoàn 2 trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân đoàn 2 xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, ngân sách; bảo đảm đúng mục đích.

Tập trung xây dựng cơ quan tài chính và đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính các cấp vững mạnh, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành tài chính, góp phần xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Dịp này, Đảng ủy Quân đoàn đã trao bằng khen tặng 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: MINH TUẤN